IMG_9006.jpg
OUR STORY

กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล ได้แก่ความหลากหลายทาง ชีวภาพมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สาคัญต่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด เป็นผืนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร เชื่อมต่อกัน 5 ผืนป่า ได้แก่ อุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าดงใหญ่ ในท้องที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรีนครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก

สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยการรวมตัวของ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์และมีความทุ่มเทกับการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของไทย การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ด้วยตนเอง เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เกื้อกูลกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
Read more

News & Event

Series 3. PANGSIDA SA KAEO < 11 -12 Jan 2020 >

อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว

♦️จัดใหญ่ จัดเต็มถึง 2 วัน ‼️‼️

ปางสีดาขยายเวลาความสนุกเป็น 2 วัน

กล่องเก็บเหรียญ และตุ๊กตาเสื้อยิ้ม the finisher

Series 2 KHLONG PLA KANG KORAT < 20 Oct 2019 >

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขญ.4 คลองปลากั้ง โคราช

วิ่งด้วย เที่ยวด้วย ลุ้นไปญี่ปุ่น กับ H.I.S.

วิ่งด้วย เที่ยวด้วย ลุ้นไปญี่ปุ่น กับ H.I.S.
 
H.I.S. ใจดีชวนนักวิ่งสนาม 3 ปางสีดา สระแก้ว ลุ้น❗️รับตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก กรุงเทพ-นีงาตะ มูลค่ารวมกว่า 59,800 บาท กับ H.I.S. Present “Enjoy Winter at Shousenkaku-KAGETSU”

Gallery

Series 3 : PANGSIDA SA KAEO
11 – 12.01.20
Series 2 KHLONG PLA KANG 20.10.19
Series 1 Cha Om 04.08.19
Series 4 Khlong Pla Kang 09.12.18
Series 5 Nang Rong 13.01.19
Series 6 Thap Lan 17.02.19
Ready To Collaborate?

Social